W Sylwestrową pełną magii noc odbyło się niezwykłe hipnotyczne show na kryjącym w sobie wiele tajemnic zamku w mieście Ryn.