Autor metody terapeutycznej
“The Maksym Komar’s Method” i
“Hipnozy Niewerbalnej”

Więcej
  • Autor metody terapeutycznej “The Maksym Komar’s Method” i “Hipnozy Niewerbalnej” (Hipnoza bez użycia słów)
  • Dyplomowany i certyfikowany Master Hipnoterapii, Hipnolog, NLP Master Coach
  • Dyrektor i założyciel Professional Hypnosis Training Institute
  • Sekretarz Polskiego Przedstawicielstwa „Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists” i jego certyfikowany Trener
  • Współpracuję z „The Neuro-Linguistic Programming Training Institute of Chicago”
  • Prowadziłem cykl wykładów i szkoleń z Hipnozy Profesjonalnej w jednym z najbardziej przestiżowych uniwersytetów w USA – Loyola University Chicago
  • Ekspert Hipnoterapii występujący w telewizji ukraińskiej, polskiej, amerykańskiej oraz wielokrotnie w edycjach radiowych
  • Autor publikacji naukowych na temat Hipnoterapii oraz metod wpływu na psychikę człowieka
  • Prowadzę terapię i udzielam indywidualnych konsultacji oraz prowadzę szkolenia na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw

Zaobserwuj mnie na Instagramie

The Maksym Komar’s Method

Pracując wiele lat z ludźmi z całego świata, zauważyłem pewne algorytmy oraz wzorce zachowań, co zainspirowało mnie do stworzenia unikalnej metody pracy z ludzką psychiką i zachowaniem człowieka.

Dlaczego nazywam tą metodę unikalną? Dlatego, że w każdej konkretnej sytuacji podczas pracy z klientem wymyślam dla niego psychologię na nowo, tworzę unikalną, optymalną strategię postępowania w jego przypadku, ale robię to na podstawie konkretnych stworzonych przeze mnie technik.

Moja metoda charakteryzuje się swoją skutecznością i szybkością osiągnięcia pożądanego efektu. Nie ma potrzeby latami chodzić do terapeuty, większość problemów rozwiązuje się w 1-5 seansów.

Metoda bazuje się na takich dziedzinach nauki jak: psychologia, neurologia, fizjologia, anatomia, biologia oraz metodach pracy z psychiką, umysłem i zachowaniem takich jak: hipnoza kliniczna, język ciała, gestykulacja, eurytmia, cold reading, NLP.

Więcej o metodzie