W mojej praktyce wykorzystuję opracowaną przeze mnie Metodę terapeutyczną MKM. W trakcie pracy z klientem przeprowadzam weryfikację psychotypologii, co w połączeniu z dogłębnym profilowaniem pozwala mi na uzyskanie szczegółowego wglądu w naturę ludzką.

Maksym Komar

autor Metody terapeutycznej MKM

W jakich przypadkach mogę Ci pomóc

Zaburzenia lękowe i stresowe

Fobie – nerwicowe zaburzenie, które objawia się lękiem wywołanym określonymi sytuacjami lub przedmiotami, obiektywnie nie będącymi niebezpiecznymi.

Zespół lęku napadowego (zaburzenia lękowe z napadami lęku, lęk paniczny, lęk napadowy) – zaburzenie, przejawiające się intensywnymi napadami lęku, czy atakami paniki, które pojawiają się nagle bez uchwytnej przyczyny. Niepokój narasta z każdą chwilą i jest trudny do opanowania.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (inaczej nerwica natręctw) – zaburzenie, w którym charakterystycznym jest nawracanie natręctw, czyli powtarzające się myśli (obsesji) czy czynności (kompulsji). Są niełatwe do przezwyciężenia, dlatego że próba opanowania ich jest związana z ciągle rosnącym niepokojem, lękiem, czy cierpieniem.

Zespół stresu pourazowego (PTSD) – zaburzenie, będące wynikiem silnej reakcji na skrajnie stresowe wydarzenie. Objawami może być poczucie bezradności, gwałtowne nawracania doświadczeń i wspomnień z trudnego wydarzenia, lęk i unikanie sytuacji podobnych do traumy.

Zespół lęku uogólnionego – zasadniczą cechą jest występowanie uciążliwego i uogólnionego lęku, który nie jest związany z żadnym określonym czynnikiem. Nie odpowiada on rzeczywiście występującym zagrożeniom, mimo to charakteryzuje się niewłaściwie wygórowanym nasileniem. Przejawia się występowaniem silnego niepokoju, drażliwością czy napięciem mięśni i całego ciała.

Paniczny strach i lęk – intensywne uczucia niepokoju, obaw i przerażenia, które mogą pojawić się nagłe i bez wyraźnego powodu. Mogą prowadzić do silnych reakcji fizycznych i emocjonalnych, takich jak przyspieszone bicie serca, poty, drżenie i uczucie utraty kontroli.

Ataki paniki – nagłe i intensywne epizody lęku, które mogą być towarzyszące przez różnorodne objawy fizyczne, takie jak przyspieszone bicie serca, duszności, drżenie i uczucie zagrożenia życia.

Zaburzenia adaptacyjne – rodzaj zaburzeń emocjonalnych, które nie wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Jest to problemowe przystosowanie się do nowości i zmian w życiu. Występują zwłaszcza w sytuacjach dużego stresu, w obliczu niespodziewanych problemów czy też przy przykrych zdarzeniach czy porażkach, jako wyraz nadmiernej wrażliwości wobec spotykanych człowieka doświadczeń.

Zaburzenia snu – nieprawidłowość, która może być wywołana jako skutek zaburzenia psychicznego/somatycznego lub emocjonalnego. W pierwszym przypadku może objawiać się katalepsją, bezdechem sennym, a drugi zakłada m. in.: występowanie koszmarów sennych, lęków nocnych, somnambulizmu.

Nerwice – zaburzenia psychiczne charakteryzujące się silnymi objawami lękowymi, takimi jak niepokój, napady paniki i fizyczne symptomy. Mogą znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie i jakość życia.
zaburzenia tikowe – gwałtowne, cykliczne powtarzane się gęsty lub czynności. Mogą występować według określonego schematu albo pojawiać się pojedynczo.

Jąkanie się – klasyfikowane jako zaburzenie, w momencie gdy jego natężenie zakłóca płynność mowy. Cechuje się powtórzeniami lub przeciągnięciami głosek a także pauzami pomiędzy nimi, uniemożliwiając swobodę wyrażania się.

Moczenie nocne – problemy z oddawaniem moczu może mieć podłoże fizjologiczne, psychiczne jak i neurologiczne. Podstawą fizjologicznych mogą być uszkodzenia mózgu, obwodowego układu nerwowego bądź rdzenia kręgowego. Wiązać się to może z dzieciństwem a także chorobami wrodzonymi. Również problem może występować jako psychologiczne.

Zaburzenia odżywiania

Anoreksja – zaburzenie psychiczne przejawiające się lękiem przed przytyciem i przybraniem na wadze.

Napady objadania się – epizody, podczas których osoba spożywa duże ilości jedzenia w krótkim czasie, zwykle odczuwając brak kontroli nad spożyciem i trudności w zatrzymaniu się, nawet gdy czuje się już najedzona.

Bulimia – cechuje się napadami objadania się, po których następują zachowania kompensacyjne (wywoływanie wymiotów, nadmierny wysiłek fizyczny, używanie środków przeczyszczających).

Zespół nocnego jedzenia – podstawę problemu stanowi niekontrolowane i wielokrotne jedzenie w ciągu nocy.
Osoba z tym zaburzeniem często w późnej porze dnia czuje przemożny przymus jedzenia, a także cierpi na bezsenność, ponieważ towarzyszy temu przekonanie, że potrzebuje coś zjeść by ponownie zasnąć. Zwykle występuje również z obniżeniem nastroju i depresyjnością w godzinach wieczornych i przed snem.

Jedzenie kompulsywne – przyjmowanie zbyt dużej ilości jedzenia, ciąglę i niekontrolowane podjadanie, pomimo nieodczuwania głodu. Często wynika z konieczności jedzenia. Może być to efekt jakiejś trudności więc pojawia się chęć do “zajadania problemów”.

Zespół przeżuwania (zespół ruminacji) – przewlekłe zaburzenie, polegające na cofaniu się (ruminacji) uprzednio połkniętego pokarmu z żołądka do jamy ustnej.

Ortoreksja – problem skoncentrowany na jedzeniu tylko pokarmów zdrowych, prowadząc do poważnych ograniczeń żywieniowych.

Odchudzanie – sesje hipnoterapeutyczne wzmocnią Twoją motywację do trzymania diety i ćwiczeń.

Zaburzenia psychosomatyczne

Astma oskrzelowa – wg. Franza Alexandra, fundamentem astmy są wewnętrzne konflikty emocjonalne. Jest to nieuleczalna i przewlekła choroba, która przysparza trudności w oddychaniu poprzez niekontrolowane skurcze oskrzeli i zbieranie się w nich gęstego śluzu.

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – polega na występowaniu wrzodów trawiennych, to znaczy ubytków śluzówki żołądka. Schorzenie to może rozwinąć się również w dwunastnicy, wtedy można mówić o chorobie wrzodowej dwunastnicy.

Nadciśnienie tętnicze – objawia się zawrotami głowy, zmęczeniem czy nerwowością.

Nadczynność tarczycy – nadmierne wydzielanie hormonów tarczycowych. Najbardziej niepożądanym skutkiem jest przełom tarczycowy.

Atopowe zapalenie skóry – schorzenie dotyczące skóry. Lecząc ją można zmniejszać objawy. Przejawem jest świąd, gdyż swędzenie bywa tak wyczerpujące, że osoba nie może poprawnie funkcjonować oraz może mieć problemy ze snem.

Łuszczyca – przewlekła choroba skóry charakteryzująca się nadmiernym wzrostem komórek skóry, co powoduje powstawanie czerwonych plam, pokrytych srebrzystą łuską.

Migreny – rodzaj silnego bólu głowy, którym często towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak nudności, wymioty oraz nadwrażliwość na światło i dźwięk. Ataki migreny mogą być bardzo uciążliwe i wpływać negatywnie na codzienne funkcjonowanie.

Bóle psychosomatyczne – dolegliwości fizyczne, które są wywołane lub nasilane przez czynniki emocjonalne lub psychiczne, takie jak stres, lęki, czy depresja. Mogą występować bez wyraźnych przyczyn organicznych i często reagują na terapię psychologiczną lub interwencje mające na celu redukcję stresu.

Bóle fantomowe – uczucie bólu lub innego dyskomfortu w miejscu, które zostało usunięte chirurgicznie lub gdzie wystąpiła amputacja. Pomimo braku fizycznego narządu lub kończyny, osoba nadal odczuwa ból lub inne dolegliwości w tym obszarze.

Zaburzenia seksualne

Oziębłość seksualna, frygidność (Hipolibidemia) – chroniczny i/lub nawracający spadek potrzeby aktywności seksualnej u kobiet, brak satysfakcji ze współżycia seksualnego oraz obniżony popęd płciowy. Może mieć charakter pierwotny lub wtórny.

Impotencja – dysfunkcją seksualną, która przejawia się głównie brakiem erekcji lub ejakulacji, pomimo podniecenia mężczyzny.

Dysharmonia seksualna – brak satysfakcji ze współżycia, ze względu na inne potrzeby seksualne, a nie brak miłości.

Anorgazmia – problem z osiągnięciem orgazmu mimo podniecenia seksualnego.

Zaburzenia emocjonalne

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe – nawroty epizodów maniakalnych i depresyjnych. Stany u osoby chorej mogą zmieniać się diametralnie z dnia na dzień. Objawia się on podwyższeniem energii i wzmożoną aktywnością, która następnie zastępowana jest poprzez nagły spadek nastroju, później tymczasowy powrót “do zdrowia” aż do kolejnego epizodu.

Dystymia – zaburzenia nastroju, typ depresji (nazywany kiedyś depresja lękowa/nerwica), cechujący się przewlekłym obniżeniem nastroju, i łagodniejszym przebiegiem niż depresja

Depresja (zaburzenia depresyjne) – permanentny, dojmujący smutek trwający co najmniej 2 tygodnie. Cechuje się głównie przygnębieniem, apatią, zniechęceniem do podejmowanej aktywności, brakiem wiary w siebie i swoje możliwości, poczuciem winy, niemożnością do przeżywania szczęścia i radości, trudnościami

Zaburzenie emocjonalne związane z okresem ciąży i porodu – są to wszystkie zaburzenia psychiczne których początek przypada na okres ciąży lub połogu, jednak najczęstszymi zaburzeniami okołoporodowymi są: depresja, hipomania czy psychoza poporodowa. Należy jeszcze wspomnieć o zaburzeniu lękowym, zaburzeniu stresowym pourazowym, zaburzeniu odżywiania się oraz zaburzeniach osobowości.

Zaburzenie emocjonalne na tle hormonalnym – nierównowaga gospodarki hormonalnej, prowadzi do zaburzenia w funkcjonowaniu jednostki psychicznego i/lub fizycznego.

Zaniżone poczucie własnej wartości – posiadanie zaniżonej i negatywnej opinii o sobie.

Zaburzenia relacji interpersonalnych

Konflikty wewnątrzrodzinne – sytuacje, w których członkowie rodziny napotykają na różnice w poglądach, wartościach lub potrzebach, prowadząc do napięć, sporów i trudności w relacjach wewnątrz rodziny.

Kryzysy rodzinne w relacjach małżonków – trudności, które mogą wystąpić w związku między małżonkami, prowadzące do napięć, konfliktów i niestabilności w relacji małżeńskiej. Mogą to być problemy związane z komunikacją, zaufaniem, rolami czy różnicami w wartościach i celach życiowych.

Osobowość unikająca – osoba z taką osobowości nie jest zbyt chętna do nawiązywania relacji interpersonalnych. Zazwyczaj to przejaw unikającego stylu przywiązania w dzieciństwie. Osoba ma tendencję do uciekania i ma lęk przed zaangażowaniem.

Trudności w nawiązywaniu relacji – sytuacja, gdy osoba ma trudności w tworzeniu i utrzymywaniu zdrowych i satysfakcjonujących związków z innymi ludźmi. Może to obejmować problemy z komunikacją, zaufaniem, budowaniem bliskości emocjonalnej czy radzeniem sobie z konfliktami.

Zazdrość – pojawiająca się frustracja lub lęk będąca wynikiem podejrzliwości, strachu, starty dokonanej lub mającej się dokonać w niedalekiej przyszłości, lub uczucie na rzecz kogoś innego. Często towarzyszy jej poczucie bycia gorszym oraz nienawiść wobec rywala.

Uzależnienia

Alkoholizm – choroba uzależnienia alkoholowego, poprzez spożywanie zbyt dużej jego dawki i niemożność odstawienia go i funkcjonowania bez niego.

Narkomania – uzależnienie od substancji psychoaktywnych, które wpływają na funkcjonowanie mózgu.

Palenie – uzależnienie od nikotyny, uzależnienie od palenia papierosów.

Hazard – uzależnienie od czynności, wywołującej określony stan i emocje, którą daje wygrana. Uruchamia się wtedy system nagrody, a mózg uzależnia się od wytwarzanego poziomu dopaminy i nie chce dopuścić do jego obniżenia.

Zaburzenia uwagi, pamięci i koncentracji

Uszkodzenie procesów poznawczych, wpływających na uwagę pamięć i koncentrację. Prawidłowe funkcjonowanie naszego organizmu, a co za tym idzie sprawność umysłu, mogą zostać zaburzone przez wiele różnych czynników.

Problemy z samooceną i wyrażaniem siebie

W momencie, w którym człowiek niezależnie od swojej sprawczości ma nieadekwatnie niską samoocenę może pociągać to za sobą pełnoobjawowe zaburzenie psychiczne.

W jakich przypadkach nie mogę Ci pomóc

nie “uzdrawiam” w “magiczny” sposób ani żaden inny podobny

nie występuję w roli biegłego ani mediatora w sporach (sądowych, rodzinnych itp.)

nie wystawiam zaświadczeń o zdrowiu psychicznym oraz niepełnosprawności

nie uczę technik manipulacyjnych, hipnozy kryminalnej, hipnozy do negocjacji politycznych

nie dokonuję zmian zamiast człowieka

nie pomagam wbrew woli

nie hipnotyzuję dla zaspokojenia ciekawości

Kiedy uzyskuje się pożądany efekt

Pojedyncza sesja w niektórych przypadkach już może przynieść pożądany efekt.
Pierwsza sesja zazwyczaj stanowi gruntowne przygotowanie psychiczne i stawia fundamenty pod dalszą pracę terapeutyczną. Z mojej praktyki wynika, że większość problemów można rozwiązać w ciągu 3-5 seansów. Konkretna liczba seansów będzie dokładnie oszacowana po wywiadzie diagnostycznym podczas pierwszego spotkania.

Seans terapeutyczny

Jak odbywa się seans:
 • Rezerwujesz dogodny dla Ciebie termin przez kalendarz
 • Opłacasz kwotę rezerwacyjną
 • Spotykamy się w gabinecie w Warszawie
 • Ustalamy wspólnie cel tego, co chcesz osiągnąć
 • Ustalamy ilość sesji niezbędnych do osiągnięcia celu
 • Skutecznie rozwiązuję Twój problem
Miejsce przeprowadzenia konsultacji

Seanse terapeutyczne odbywają się w Klinice zdrowia psychicznego ,,METODA’’ pod adresem: Wspólna 61, 00-687 Warszawa

Format seansu/ konsultacji będzie odpowiedni dla Ciebie, jeśli:
 • Сhcesz iść do przodu i się rozwijać, ale ciągle napotykasz jakieś trudności
 • Jesteś otwarty/a na nowe informacje i gotowy/a do stosowania wszelkich zaleceń bez wątpienia
 • Pokrycie kosztów seansu/konsultacji nie stanowi dla Ciebie dyskomfortu
Czas trwania

60 – 90 min

Cena

1500 zł

Mentoring indywidualny

Co to jest?

Mentoring indywidualny to proces, który łączy w sobie elementy terapii, doradztwa i psychoedukacji, mający na celu wsparcie i rozwój osobisty klienta. Moim celem jest nie tylko pomóc w rozwiązaniu bieżących problemów, ale również wyposażenie Cię w narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w przyszłości.

Mentoring jest kompleksowym procesem wspierającym rozwój osobisty i zawodowy. Dodatkowo w tym programie dostaniesz personalizowane autorskie szkolenie z Profilowania i Psychotypologii. Poznasz i zrozumiesz bardziej siebie oraz nauczysz się “czytać” i wpływać na innych, by osiągać rezultaty na których Ci zależy w życiu.

Nauczysz się:
 • Identyfikować ukryte aspekty osobowości człowieka na podstawie jego wyglądu zewnętrznego, sposobu komunikacji i zachowania;
 • Rozumieć motywacje ludzi, ich problemy i wewnętrzne konflikty;
 • Zyskać zaufanie ludzi i niezauważalnie wpływać na ich zachowanie;
 • Prawidłowo wybierać partnerów biznesowych i życiowych;
 • Budować relacje z przełożonymi, kolegami i bliskimi.
Mentoring indywidualny będzie odpowiedni dla Ciebie, jeśli:
 • Jesteś gotów/a na głęboką pracę nad sobą
 • Chcesz kompleksowo podejść do zmiany życia na wszystkich płaszczyznach
 • Chcesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia w dążeniu do pełni swojego potencjału
 • Wszystkie sposoby, które wcześniej wypróbował•s nie przyniosły odpowiedniego rezultatu
Co zyskujesz?
 • Zrozumienie siebie: uzyskasz głębszy wgląd w swoje myśli, emocje i zachowania
 • Narzędzia do samodzielnego rozwiązywania problemów: nauczysz się technik i strategii, które pomogą Ci radzić sobie z wyzwaniami życiowymi
 • Realizacja celów: skupimy się na określeniu i osiąganiu Twoich celów osobistych i zawodowych
 • Poprawa samopoczucia: pracujemy nad Twoim dobrostanem psychicznym, co przekłada się na lepszą jakość życia
 • Wsparcie i motywacja: oferuję Ci stałe wsparcie i motywację, niezbędne do przezwyciężania trudności i osiągania sukcesów
Czas trwania

3 miesiące

12 spotkań online i offline w gabinecie w Warszawie

Cena

25 000 zł

0
  Koszyk
  Koszyk jest pusty