W 5 miesięcy opanujesz nawyk, dzięki któremu będziesz móc pomagać ludziom w potrzebie, przepracowywać ich problemy, zmieniać ten świat na lepsze oraz zdobyć fach w dobrze płatnym zawodzie.

Kim jest terapeuta Metody MKM?

Metoda terapeutyczna MKM opiera się na holistycznym podejściu do każdej osoby, traktując ją jako unikatową jednostkę z własnymi potrzebami i psychotypologią, co umożliwia dostosowanie terapii do indywidualnego charakteru. Dzięki dogłębnemu profilowaniu Metoda umożliwia szybkie i skuteczne osiągnięcie pożądanych wyników.
Metoda jest stworzona by nauczyć przyszłych lub obecnych terapeutów myśleć samodzielnie, a nie schematycznie podążać za szablonami. Została opatentowana i cieszy się uznaniem lekarzy, specjalistów oraz ekspertów z Polski, Ukrainy i USA.
Ile zarabia Hipnoterapeuta?

Hipnoterapia staje się coraz bardziej popularna. Wzrost świadomości na temat zdrowia psychicznego oraz zwiększone zapotrzebowanie na wsparcie w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i innymi problemami psychicznymi przyczynia się do rosnącego popytu na tę profesję.

Dorywczo

4000+ zł

Na pół etatu

7 000+ zł

Pełen etat

15 000+ zł

Jakie problemy potrafisz rozwiązywać

Zaburzenia lękowe i stresowe

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia psychosomatyczne

Zaburzenia emocjonalne

Zaburzenia relacji interpersonalnych

Zaburzenia uwagi, pamięci i koncentracji

Uzależnienia

Problemy z samooceną i wyrażaniem siebie

Zmiana nawyków i zachowań

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla osób, które chcą stać się Profesjonalnym Hipnoterapeutą Dla osób, które chcą stać się Profesjonalnym Hipnoterapeutą
Psychoterapeutów Psychoterapeutów
Psychiatrów i lekarzy Psychiatrów i lekarzy
Сoachów Сoachów
Naturoterapeutów Naturoterapeutów
Psychologów Psychologów
Pracując Metodą terapeutyczną MKM
Ikonka - maksymkomar.com
zostaniesz specjalistą w prężnie rozwijającym się zawodzie wysokiej skuteczności działając w unikatowej metodzie
Ikonka - maksymkomar.com
nauczysz się rozumieć algorytmy zachowań klienta i powstawania jego dolegliwości. Jest to jeden z najważniejszych etapów, ponieważ w połowie pozwala już na rozwiązanie problemu
Ikonka - maksymkomar.com
będziesz umieć dopasowywać odpowiednie narzędzia do każdego indywidualnego przypadku, a nie stosować szablonowe rozwiązania
Ikonka - maksymkomar.com
będziesz potrafić szybko i skutecznie rozwiązywać trudności klientów by oni z chęcią polecali Cię swoim znajomym

Program szkolenia

Dołączam

Etap 1


Podstawy Hipnozy i Hipnoterapii

Zjazd stacjonarny: 6.09-8.09.2024

1. Wprowadzenie do hipnozy

 • czym jest hipnoza, jak działa na umysł i ciało, jakie ma zastosowania
 • zasady BHP pracy hipnoterapeuty
 • przeciwwskazania do hipnozy
 • różnice między hipnoterapeutą a hipnotyzerem

2. Werbalne mechanizmy komunikacji

 • jak językowe wzorce mogą wpływać na procesy myślowe odbiorcy
 • odczytywanie założeń leżących u podstaw komunikatu
 • techniki budowania silnego i przekonującego przekazu
 • techniki dobierania słów do komunikatu, aby upewnić się, że został on prawidłowo zrozumiany
 • jak ton i akcentowanie wpływają na odbiór i interpretację przekazu.

3. Niewerbalne mechanizmy komunikacji

 • znaczenie barwy głosu, tempa, głośności i innych fonacyjnych środków komunikacji
 • jak gesty, mimika i ruchy ciała przekazują informacje
 • użycie kontaktu wzrokowego i dotyku w komunikacji
 • wpływ manipulacji przestrzenią, cech fizycznych, ubioru, zapachów na komunikację i percepcję

4. Modele wpływu społecznego i psychologicznego

 • użycie opowieści i analogii do przekazywania pomysłów i rozwiązywania problemów
 • techniki umożliwiające lepsze zrozumienie i przetworzenie informacji
 • metody synchronizacji i budowania rapportu z klientem
 • rozwój umiejętności indukowania i utrzymywania stanów skupienia, koncentracji i relaksu

5. Techniki hipnotyczne

 • błyskawiczne i szybkie indukcje
 • indukcja Dave’a Elmana
 • podejście Miltona Ericksona

6. Podejście permisywne

 

7. Podejście dyrektywne

 • indukcje percepcyjne
 • długie i krótkie indukcje terapeutyczne
 • metaforyczne indukcje
 • indukcje komunikacyjne

Rezultat
Nabędziesz wiedzę o psycholingwistyce, mowie sugestywnej, mechanizmach umysłu, wyobraźni, pamięci, które są kluczowe dla skutecznej praktyki hipnoterapii i budowania mocnych relacji z klientem. Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie różnych technik hipnotycznych, przygotowując się do profesjonalnego stosowania hipnozy w terapii.

Etap 2

Tworzenie skryptów hipnotycznych, ćwiczenia praktyczne

Spotkanie online:  17.09.2024

 • Tworzenie własnych skutecznych skryptów hipnotycznych, od identyfikacji celu terapii po formułowanie sugestii.
 • Ćwiczenia w pokojach na Zoomie –  symulacja seansów i praktyczne stosowanie technik hipnotycznych.
 • Omawianie różnych przypadków terapeutycznych.

Rezultat
Będziesz Potrafił tworzyć własne skrypty hipnotyczne, między innymi z wykorzystaniem specjalnych programów. Praktykujesz nabytą wiedzę podczas ćwiczeń. Dostaniesz odpowiedzi na swoje pytania, które pojawią się po pierwszych sesjach indywidualnych poza salą szkoleniową.

Etap 3

Profilowanie, psychotypologia, diagnostyka

Spotkania online: 5.10-6.10.2024

1. Psychotypologia 

 • analiza i porównanie różnych modeli psychotypologii pod kątem ich zastosowań w terapii
 • metody weryfikacji typów psychologicznych, z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych i obserwacyjnych
 • badanie wzajemnych relacji między różnymi psychotypami, zrozumienie dynamiki grupowej oraz wpływu hierarchii psychotypów na zachowanie i interakcje społeczne

2. Profilowanie

 • wykorzystywanie profilowania do lepszego zrozumienia klientów w kontekście terapeutycznym
 • metody diagnozowania, które umożliwiają tworzenie dokładnych portretów psychologicznych na podstawie obserwacji zachowań, analizy mowy ciała oraz interpretacji sygnałów niewerbalnych
 • metody i techniki budowania szczegółowych opisów psychologicznych klientów, co pozwala na lepsze dostosowanie strategii terapeutycznych
 • interpretacja gestów, postaw, ekspresji twarzy i innych sygnałów niewerbalnych, aby uzyskać wgląd w emocjonalny i psychiczny stan klienta

3. Sztuka zadawania pytań

 • formułowanie pytań w sposób, który zachęca do refleksji i szczerego dzielenia się, budując zaufanie i otwartość w relacji terapeutycznej
 • metody efektywnej analizy i wykorzystania informacji uzyskanych od klientów do stworzenia spersonalizowanego planu terapii
 • tworzenie skutecznych strategii wpływu, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb i psychotypów
 • jak używać profilowania do planowania i dostosowywania struktury terapii do konkretnego człowieka, z uwzględnieniem jego unikalnego portretu psychologicznego

Rezultat
Nauczysz się tworzyć precyzyjne portrety psychologiczne, interpretować sygnały niewerbalne oraz umiejętnie zadawać pytania aby głębiej zrozumieć człowieka oraz przygotowywać dla niego odpowiednią strukturę terapii. Zwiększysz swoją efektywność terapeutyczną poprzez lepsze zrozumienie psychiki ludzkiej i indywidualnych różnic. Nabierzesz pewności w działaniu.

Etap 4

Praktyka i superwizja

Spotkanie online: 15.10.2024

 • Ćwiczenia w pokojach na Zoomie z możliwością obserwacji i bezpośredniego feedbacku.
 • Sesje superwizyjne: analiza przypadków, omówienie technik i metod pracy, uzyskanie cennych wskazówek i zaleceń od prowadzącego i uczestników.
 • Konstruktywna ocena umiejętności uczestników, z naciskiem na rozwój i doskonalenie praktyki terapeutycznej.

Rezultat
Zastosujesz zdobytą wiedzę i umiejętności w bezpiecznym środowisku. Otrzymasz bezpośredni feedback na temat swojej pracy, a także uzyskasz wsparcie i wskazówki.

Etap 5

Zaawansowane techniki Hipnotycznego wpływu

Zjazd stacjonarny: 25.10-27.10.2024

Regresja Hipnotyczna

 • Regresja do przyczyny – techniki identyfikacji i pracy z pierwotną przyczyną problemów klienta
 • Metaforyczna regresja do poprzednich wcieleń i między wcieleniami
 • Regresja emocjonalna, obrazowa i przez uczucia w ciele – różne sposoby doświadczania i przetwarzania wspomnień
 • praca z traumami i abreakcjami
 • techniki monologowe i dialogowe w regresji, budowanie efektywnych pytań wspierających proces terapeutyczny
 • metody transformacji i neutralizacji negatywnych wspomnień, techniki budowania pozytywnych wizualizacji

Techniki Hipnotyczne

 • praca z ciałem w hipnozie – wykorzystanie punktów neurologicznych, technik hiperwentylacji, pracy z błędnikiem i hamowania percepcji w celu zwiększenia skuteczności hipnozy
 • techniki indukowania somnambulizmu i pracy w głębokich stanach hipnotycznych
 • diagnostyka i strukturyzacja problematyki – nauka logicznego podejścia do diagnozowania i strukturyzowania problemów klientów, zastosowanie technik EMDR i algorytmów diagnostycznych
 • techniki reframingu i konstrukcji metafor w celu zmiany perspektywy myślenia i wspierania procesu terapeutycznego
 • terapia emocjonalno-stresowa
 • techniki analizy i pracy z przyczynowo-skutkowymi związkami problemów, zastosowanie w planowaniu terapii
 • nauka stosowania biologicznych sugestii oraz zrozumienie procesu aktywizacji autoregulacji i regeneracji organizmu
 • wykorzystanie metafor i reframingu do pracy z emocjami i uzależnieniami, techniki zmiany narracji człowieka
 • zastosowanie technik reframingu hipnotycznego do zmiany ram postrzegania problemów przez człowieka
 • znieczulenie i analgezja hipnotyczna do zastosowań zarówno medycznych, jak i terapeutycznych, np. w leczeniu przewlekłego bólu, lęku przed zabiegami medycznymi, czy w pracy z traumą
 • wykorzystanie specyficznych wzorców mowy i sugestii, które mają na celu tymczasowe zwiększenie stanu zawieszenia lub konfuzji u człowieka w celu przerwania zwykłych wzorców myślenia
 • zastosowanie hipnotycznej amnezji w ramach terapii do celowego zapominania o określonych doświadczeniach, emocjach lub informacjach w celu ułatwienia zmiany przekonań oraz zachowań

Rezultat
Poznasz jak pracować z umysłem i ciałem człowieka by zwiększać skuteczność hipnozy.
Nauczysz się stosować różnorodne rodzaje regresji i pracy z pamięcią. Nauczysz się przepracowywać złożone problemy, takie jak uzależnienia, problemy odżywiania, problemy z nadwagą, stany lękowe, fobie, różnego rodzaju traumy oraz stany apatyczne. Poznasz różne style hipnotyzowania, w tym permisywne i dyrektywne. Głębiej zrozumiesz siebie i również przepracujesz swoje blokady związane z życiem osobistym i zawodowym.

Etap 6

Praktyka i superwizja

Spotkanie online: 20.11.2024

 • Ćwiczenia w pokojach na Zoomie z możliwością obserwacji i bezpośredniego feedbacku.
 • Praca na realistycznych scenariuszach, symulujących różne sytuacje terapeutyczne i wyzwania.
 • Wymiana doświadczeń i dyskusji na tematy związane z praktyką terapeutyczną.
 • Sesje superwizyjne: analiza przypadków, omówienie technik i metod pracy, uzyskanie cennych wskazówek i zaleceń od prowadzącego i uczestników.

Rezultat
Zastosujesz zdobytą wiedzę i umiejętności w bezpiecznym środowisku. Otrzymasz bezpośredni feedback na temat swojej pracy, a także uzyskasz wsparcie i wskazówki od prowadzącego oraz uczestników.

Etap 7

Hipnoza Niewerbalna

Zjazd stacjonarny: 29.11-1.12.2024 

1. Teoria Symbolizmu i Symulakry w Hipnozie

 • symbolizm jako język podświadomości człowieka, jak wpływa on na zmiany emocjonalne oraz fizjologiczne
 • symulakry oraz ich wpływ na odczuwanie rzeczywistości przez człowieka
 • techniki tworzenia skutecznych symboli terapeutycznych
 • działanie symboli w nieświadomym umyśle i ich rola w procesie terapeutycznym

2. Całościowe wywieranie wpływu

 • techniki niewerbalne, w tym oddechowe, napięcia/rozluźnienia, wzroku, postawy, oraz techniki skupienia i koncentracji
 • zastosowanie zaawansowanych technik niewerbalnych w celu głębokiego wpływu na psychikę człowieka
 • używanie empatii w kontrolowany sposób, aby zwiększyć efektywność terapii bez przytłoczenia terapeuty emocjami klienta

3. Indukcje Niewerbalne

 • zastosowania indukcji niewerbalnych w zależności od stanu i potrzeb klienta
 • rozwój umiejętności szybkiej reakcji na niespodziewane zmiany w trakcie sesji i utrzymanie kontroli nad procesem terapeutycznym
 • strategie rozpoznawania i zarządzania abreakcjami w trakcie terapii, zabezpieczając zarówno klienta, jak i terapeutę
 • nauka interpretacji drobnych gestów, postaw i innych sygnałów niewerbalnych jako źródła informacji diagnostycznych

4. Automatyzmy i stan zapętlenia

 • techniki ułatwiające osiąganie i utrzymywanie stanów automatycznych, które wspierają proces terapeutyczny
 • jak wykorzystać stan zapętlenia do wspierania procesu  autoterapii i samoregulacji człowieka
 • nauka technik synchronizacji w celu budowania zaufania i głębszej relacji terapeutycznej
 • zastosowanie niewerbalnych technik do redukcji napięcia emocjonalnego i fizjologicznego

Rezultat
Będziesz potrafił/a zidentyfikować problemy i ich źródła bez słownych wskazówek, stosować indukcje niewerbalne, interpretować cielesne sygnały oraz budować i zastosowywać symboli w pracy terapeutycznej. Będziesz móc przepracowywać skomplikowane zaawansowane przypadki terapeutyczne związane z traumami.
Zrozumiesz jak kontrolować swoje emocje, by nie przytłoczyć się emocjami klienta i być skutecznym terapeutą.

Etap 8

Wykorzystanie narzędzi Online i AI w terapii + sesja Q&A

Spotkanie online: 17.12.2024

 • Wprowadzenie do AI w kontekście terapeutycznym.
 • Zapoznanie z dostępnymi narzędziami i aplikacjami wykorzystującymi AI, które mogą wspierać proces terapeutyczny, np. w monitoringu postępów klienta, polepszeniu jakości dźwięku i obrazu podczas sesji online.
 • Narzędzia i wskazówki do przeprowadzenia seansów online.

Rezultat
Dowiesz się, jak prowadzić seanse online, korzystając z odpowiednich platform i technologii, oraz jak zmaksymalizować skuteczność terapii na odległość. Poznasz jak AI może wesprzeć Twoją praktykę terapeutyczną.

Etap 9

Zaawansowane techniki Hipnotyczne i prowadzenie praktyki terapeutycznej

Zjazd stacjonarny: 10.01-12.01.2025

1. Terapia krótkoterminowa i długoterminowa

 • skuteczność w kontekście różnorodnych problemów psychologicznych
 • szczegółowe podejście do zbierania danych klinicznych i ich analizy w celu dokładnego zrozumienia potrzeb i możliwości klienta, w tym wykorzystanie wywiadów, kwestionariuszy i obserwacji
 • proces ustalania indywidualnego planu terapeutycznego, dostosowanego do unikalnych potrzeb każdego klienta, z uwzględnieniem elastyczności w przebiegu terapii

2. Sugestywny monolog hipnotyczny

 • nauka tworzenia skutecznych monologów hipnotycznych, które angażują i kierują podświadomość w stronę pożądanych zmian i rozwiązań
 • adaptowanie treści sugestywnych monologów do indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych, z uwzględnieniem osobistych historii i kontekstu problemu

3. Zaawansowane techniki Hipnozy dla specjalistycznych problemów

 • nauka technik hipnotycznych skierowanych na leczenie jąkania, problemów seksuologicznych, chorób psychosomatycznych, traum seksualnych i PTSD
 • jak zaawansowane techniki hipnozy mogą być skutecznie łączone z innymi podejściami terapeutycznymi, w tym leczeniu psychiatrycznym, aby zapewnić holistyczne i skuteczne leczenie

4. Jak zacząć praktykę będąc terapeutą MKM i otworzyć gabinet terapeutyczny

 • przegląd wymogów biznesowych i logistycznych niezbędnych do założenia praktyk
 • wyjaśnienie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących prowadzenia praktyki, otwierania i prowadzenia gabinetu terapeutycznego, wskazówki dotyczące rejestracji działalności oraz zachowania zgodności z regulacjami zdrowotnymi i ochrony danych

Rezultat
Nauczysz się, jak dostosować długość i rodzaj terapii do indywidualnych potrzeb klientów. Opanujesz zaawansowane techniki hipnotyczne, skuteczne przy jąkaniu, problemach seksuologicznych, chorobach psychosomatycznych, traumach seksualnych i PTSD. Poznasz aspekty biznesowe i prawne przy rozpoczęciu działalności jako Terapeuta MKM.

Etap Marketingowy

Budowanie wizerunku profesjonalnego Terapeuty Metody MKM i pozyskiwanie klientów

Spotkanie online: 5.11.2024

 • Podstawy budowania marki osobistej Terapeuty
 • Strategie marketingowe w social mediach – jak zaistnieć, jak przygotować profile, jak tworzyć treści
 • Promocja i reklama – jak pozyskać klientów na terapię

Rezultat
Opiszesz, jaką będzie Twoja marka osobista jako Terapeuty. Zrozumiesz czym będzie ona się wyróżniała na tle innych terapeutów. Nauczysz się tworzyć autentyczny, spójny i profesjonalny wizerunek. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do skutecznego wykorzystania mediów społecznościowych. Poznasz płatne i bezpłatne sposoby dzięki którym pozyskasz pierwszych i kolejnych klientów na terapię.

Etap końcowy

Egzamin i Ceremonia zakończenia szkolenia Metody MKM

Data: 12.01

 • Egzamin końcowy teoretyczno-praktyczny – sprawdzenie wiedzy teoretycznej obejmującej kluczowe aspekty omówione podczas kursu oraz ocena umiejętności praktycznych w prowadzeniu sesji hipnoterapeutycznych
 • Wręczenie kwalifikacji, certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu i osiągnięcie wymaganych kompetencji.
 • Uroczysta kolacja zamykająca program.

Rezultat
Dostaniesz potwierdzenie zdobytych przez Ciebie wiedzy i umiejętności poprzez otrzymanie Certyfikatu Terapeuty Metody terapeutycznej MKM. Zakończysz tę wspaniałą podróż świętowaniem swoich sukcesów, wzmocnieniaem relacji z innymi uczestnikami oraz fantastycznym i niezapomnianym doświadczeniem podczas uroczystej kolacji z wieloma niespodziankami.

Etap Bonusowy

Dodatkowo dostaniesz dostęp do kursów online, które poszerzą nabytą przez Ciebie wiedzę i pomogą nabyć umiejętności do bycia jeszcze bardziej bardziej skutecznym Terapeutą.

Kurs online HIPNOZA REGRESYJNA
Kurs online SZTUKA PIĘKNEGO GŁOSU I PROFESJONALNEJ DYKCJI W PRACY TERAPEUTYCZNEJ
Kurs online STRATEGIA ROZWOJU HIPNOTERAPEUTY

Teacher

Prowadzący kurs

Maksym Komar

Jest twórcą własnej opatentowanej metody pracy z ludzką psychiką Metoda terapeutyczna MKM. Posiada wyjątkową zdolność do łatwego, jasnego przekazywania swoim słuchaczom poważnych technik i algorytmów. Posiada więcej niż 12-letnie terapeutyczne i mentorskie doświadczenie w pracy z umysłem człowieka. Uczestnicy szkoleń doceniają Maksyma za jego nieszablonowe podejście do prowadzenia szkoleń, umiejętność łatwego tłumaczenia skomplikowanych rzeczy, za stawianie na unikalność każdego uczestnika, wydobywanie i wykorzystanie jego zasobów wewnętrznych, za trafne przykłady oraz dobre poczucie humoru, które gwarantuje przyjemną atmosferę na szkoleniach.

Zawartość szkolenia

Edukacja

4 trzydniowe zjazdy stacjonarne
7 spotkań edukacyjnych online
130 godzin nauki
10 godzin bonusowych kursów online
Obszerny skrypt szkoleniowy

Praktyka

Duża ilość ćwiczeń podczas kursu skierowanych jest na natychmiastowe praktykowanie nabytych umiejętności.
100+ godzin przeprowadzenia seansów z klientami. Dzięki czemu już podczas kursu zaczniesz swoją własną praktykę.

Feedback

Obszerna informacja zwrotna od Maksyma Komara na każdym etapie.
Superwizje indywidualne i grupowe.

Certyfikacja

Kurs zakończony będzie egzaminem potwierdzającym zdobytą wiedzę.
Na koniec każdy uczestnik otrzyma certyfikat terapeuty metody MKM.

Benefity

Box prezentowy
Zestaw zdjęć do wykorzystania na stronie i w SM
Uroczysta kolacja w stylu black tie

Zakres szkolenia

Data kursu

6 - 8 września 2024

Warszawa

Warszawa

Zostało 5 miejsc

Zostało 5 miejsc

Co otrzymasz

Zjazdy stacjonarne

Zjazdy stacjonarne

Edukacyjne spotkania online

Edukacyjne spotkania online

Praktyka terapeutyczna

Praktyka terapeutyczna

Certyfikat terapeuty Metody MKM

Certyfikat terapeuty Metody MKM

17000  20000 
Early bird trwa do 31.07.2024

Opinie o szkoleniach

Maksyma Komara

 • Tego nawet nie da się opisać. Absolutny profesjonalizm..Wiedza. doświadczenie ..kompetencje.. widoczne w absolutnie wszystkim..działaniu. kontakcie..przekazywaniu wiedzy..Klasa..poziom hipnoterapii..do tego nieprawdopodobna skuteczność i nieszablonowość.. Ten Człowiek jest dowodem na wszystko to, czego umysł na poziomie świadomości ogarnąć nie potrafi. Ten Człowiek i Jego kursy jest wart każdych pieniędzy, wiedza którą przekazuje bezcenna, a to czego się na tych kursach doświadcza jest magią potęgi umysłu. Zaszczytem jest być uczniem TAKIEGO MISTRZA..dołożę wszelkich starań by godnie reprezentować Jego Nazwisko. Po prostu DZIĘKUJĘ!!!Odliczam dni z głodem kolejnej wiedzy. Jeśli kursy To tylko tutaj..POLECAM!!

  Beata
 • Maks jest fantastycznym człowiekiem o otwartym umyśle. Posiada ogromną wiedzę na temat hipnozy, ale także wielu innych dziedzin pokrewnych, takich jak profilowanie, detektywistyka, które stosuje również w praktyce hipnoterapeutycznej. Mało tego, Maks jest wspaniałym nauczycielem i szkolenia prowadzi z taką dynamiką, że nie chce się z nich wychodzić nawet po całym dniu. Na pewno wrócę po więcej ❤️ Polecam bez wahania!

  Malwina 
 • Witam serdecznie. Właśnie jestem po zakończonym kursie u Maksa i mogę powiedzieć tylko jedno: nie mam słów wdzięczności za to wszystko, co się wydarzyło podczas tego spotkania, I to jest naprawdę możliwe, cuda są wszędzie i magia również, ale to wszystko jest możliwe, kiedy otworzymy nasz umysł na to wszystko, co chce się wydarzyć, nie mając jednocześnie żadnych oczekiwań. Maks zrobi wszystko co jest możliwe, bo jest naprawdę pełnym profesjonalistą w swojej dziedzinie i wspaniałym, otwartym i pełnym pokory i życzliwości, człowiekiem, a z pełnią zaangażowania współpracą można naprawdę osiągnąć wspaniałe rezultaty. Wrócę z pewnością na kolejny warsztat, aby rozwijać i poszerzać swoją wiedzę i odkrywać kolejne potencjały. Fantastyczna przygoda🦋

  Sylwia 
 • Kurs hipnozy u Maksyma Komara był dla mnie niezwykle interesującym i pouczającym doświadczeniem. Maksym jest nie tylko wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie hipnozy, ale także świetnym nauczycielem, który potrafi przystępnie przekazać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas kursu miałam okazję poznać różne techniki hipnotyczne, zrozumieć zasady działania hipnozy oraz dowiedzieć się, jak prawidłowo prowadzić sesje hipnotyczne. Maksym jest bardzo cierpliwy i troszczy się o każdego uczestnika kursu, zapewniając indywidualne podejście i pomoc w razie potrzeby.
  Dziękuję Maksymowi za inspirujące szkolenie!

  Anna
 • Witam serdecznie wszystkich. Właśnie dziś skończyłam Hypnosis and Hypnotherapy course. Jestem pod ogromnym wrażeniem bardzo wysokim poziomem i profesjonalizmem  trenera Maksyma Komara.Dobrze profesjonalnie przygotowany kurs z dobrze podana wiedzą, w miłej atmosferze w równowadze wiedzy i praktyki. Dodatkowo miałam przyjemność uczestniczyć w seansach i indukcji. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się takich doznań, których miałam okazję doświadczyć. Za co serdecznie dziękuję trenerowi. I jeśli ktoś pragnie zgłębić tajniki możliwości hipnozy oraz naszego mózgu i postawić na własny rozwój to serdecznie polecam. To naprawdę niezapomniane emocje, wiedza, którą ja pragnę pogłębić, ponieważ czuję niedosyt. A Maksym Komar jest geniuszem w tej dziedzinie.

  Anna
 • Nadal działam z tymi „próbnymi” seansami, ale jestem zachwycona!! Efekty klientów i to jak ja się czuje prowadząc je, jak naturalnie płynę- nie widziałam że aż tak umiem 😁 to jest coś niesamowitego! Z każdą kolejną sesją czuje się pewniej i spokojniej, więc cieszę się, że od razu przeszłam do praktyki 😁
  Właśnie skończyłam sesję z zawodniczką MMA, którą zaczęłam wspierać mentalnie i to niesamowite! Jak z napięcia, stresu, nie pozwalaniu sobie na regenerację i odpoczynek i krytykowanie samej siebie nagle puszcza te napięcia i jest zupełnie inna.
  Ajjjj cieszę się bardzo, że byłam na szkoleniu i zaraz ruszam już „oficjalnie” 🥰🥰

  Katarzyna

Jak wygląda szkolenie

Najczęściej zadawane pytania

Czy przychodząc na to szkolenie trzeba mieć doświadczenie w hipnozie?

Szkolenie jest skierowane dla osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia z hipnozą. Jego celem jest przeprowadzenie człowieka przez całą drogę aż do stania się profesjonalnym hipnoteraputą. Natomiast, jeśli takie doświadczenie jest, będzie to Twoim dodatkowym atutem w tej nauce.

Czy do kursu potrzebna jest wiedza z zakresu psychologii lub psychiatrii?

Nie jest konieczne posiadanie wykształcenia ani wiedzy z zakresu psychologii ani psychiatrii, aby odbyć to szkolenie. Chociaż znajomość psychologii lub psychiatrii może być przydatna w zrozumieniu niektórych koncepcji związanych z terapią, to jednak nie jest to wymóg konieczny do zaliczenia szkolenia.

Mam już pewne doświadczenie w hipnozie. Czy jest możliwość aby dołączyć dopiero od któregoś zjazdu?

Nie ma takiej możliwości. Doświadczenie w hipnozie jest przydatne, natomiast nie moglibyśmy z pewnością stwierdzić, na jakim poziomie jest dany uczestnik kursu. “Podstawy” to dość szerokie określenie. Ponadto, jest to kurs oparty na opatentowanej metodzie Maksyma Komara, dlatego zaczynając od któregoś zjazdu z kolei, wiedza, którą zdobyłby uczestnik nie byłaby pełna więc nie możemy świadczyć za kogoś takiego nie mając go pod “swoimi skrzydłami” od samego początku.

Ile zjazdów zawiera szkolenie?

4 zjazdy stacjonarne po trzy dni oraz 7 spotkań online, trwające 3-5 godzin.

Kiedy kończy się to szkolenie?

Szkolenie zaczyna się 6 września 2024 roku i kończy się 12 stycznia 2025 roku.

Gdzie odbędzie się szkolenie?

W Centrum Szkoleniowe Wspólna, Warszawa, ul. Wspólna 56.

Czy jest coś zaplanowane na przerwę pomiędzy zjazdami stacjonarnymi?

W ramach naszego pięciomiesięcznego szkolenia zapewniamy spotkania edukacyjne online między zjazdami stacjonarnymi, aby zapewnić ciągłość procesu edukacyjnego. Dodatkowo, uczestnicy otrzymają zadania domowe do wykonania w przerwach między zjazdami. Zadania te mają na celu praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności nabytych podczas spotkań.

Czy ukończenie szkolenia upoważnia do prowadzenia samodzielnej pracy z klientem? Czy trzeba później zdawać egzamin państwowy?

Zawód hipnoterapeuty jest wolnym zawodem, co oznacza, że nie jest obłożony obowiązkiem zdawania państwowego egzaminu, aby móc legalnie praktykować. Po ukończeniu szkolenia, które zakończone jest wewnętrznym egzaminem i wydaniem certyfikatu Terapeuty Metody terapeutycznej MKM przez Professional Hypnosis Training Institute, uzyskujesz uprawnienia do samodzielnego prowadzenia praktyki terapeutycznej z klientami. Taki certyfikat stanowi potwierdzenie nabytych umiejętności i wiedzy, co daje Ci solidne podstawy do rozpoczęcia zawodowej działalności w zakresie hipnoterapii.

Skąd pozyskać pierwszych klientów po kursie?

W ramach szkolenia przewidziany jest moduł marketingowy, gdzie dokładnie omawiamy, jak zdobyć swoich pierwszych klientów. Dowiesz się również, jak efektywnie się promować, aby w przyszłości przyciągnąć wielu zainteresowanych. Ponadto, szkolenie jest zaprojektowane tak, aby uczestnicy mieli możliwość przeprowadzenia co najmniej 30 seansów terapeutycznych jeszcze w trakcie jego trwania. Oprócz tego jako bonus do szkolenia jest dołączony kurs online STRATEGIA ROZWOJU HIPNOTERAPEUTY.

Czy jest możliwość zarezerwowania miejsca, jeśli nie mogę od razu zapłacić za całość?

Aby zarezerwować miejsce, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 1000 zł w ciągu 3 dni od momentu rezerwacji, która gwarantuje utrzymanie rezerwacji miejsca. Pozostałą część kwoty można uregulować później lub skorzystać z systemu ratalnego.

Czy muszę zapłacić całą kwotę za szkolenie od razu?

Nie ma takiej konieczności, oferujemy dwie opcje płatności:
1. Wpłata zaliczki w wysokości 1000 zł na rezerwację miejsca, z możliwością rozłożenia pozostałej kwoty na 4 lub 5 ratalnych płatności wewnętrznych (raty zaczynają się już od 3200 zł).
2. Zapłata pełnej kwoty rozłożona na dwie płatności po wpłaceniu zaliczki (8000zł płatne do końca czerwca, kolejne 8000zł płatne do końca sierpnia).
Jeżeli interesuje Cię opcja płatności ratalnej, napisz do nas na mail info@maksymkomar.com

Czy zjazdy wypadają zawsze w weekendy?

Zjazdy stacjonarne wypadają zawsze w weekendy, natomiast spotkania online są organizowane w tygodniu w godzinach wieczornych, tak aby każdy uczestnik mógł w nich uczestniczyć.

Czy mogę otrzymać fakturę VAT?

Tak, oczywiście, wystarczy podać dane do faktury podczas płatności.

Czy masz jeszcze pytania?

0
  Koszyk
  Koszyk jest pusty