Ten wyjątkowy program został tak zaprojektowany i dokładnie opracowany, żeby dostarczyć Ci najlepsze i najskuteczniejsze praktyczne narzędzia, techniki, umiejętności, zgodnie ze światowymi dokonaniami w dziedzinie psychiki i zachowania człowieka.

Dzięki temu po zakończeniu programu zaczniesz skutecznie wykorzystać je w praktyce.

Celem programu jest nauka przeprowadzania trwałych zmian, poprawa efektywności w różnych dziedzinach życia. Dodatkowo umiejętność pracy na głębszych poziomach psychiki i wpływu bezpośrednio na podświadomość człowieka daje możliwość rozwiązywania najtrudniejszych problemów i dokonywania błyskawicznych zmian.

Program jest potęzną bazą i połączeniem najlepszych wybranych technik pracy z umysłem i psychiką na każdym poziomie świadomości, który nie ma odpowiedników na Polskim rynku.

Szkolenie indywidualnie jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie, ponieważ Maksym Komar wraz z zespołem wybitnych specjalistów “Professional Hypnosis Training Institute” stworzą szkolenie według Twoich potrzeb z uwzględnieniem każdej specyfiki charakteru, działalności, życia codziennego, relacji oraz innych dziedzin.

Zawsze będziesz w priorytecie, dlatego dla Ciebie będzie zawsze dogodny termin spotkań oraz dostępność prowadzącego pod telefonem 24/7 dla konsultacji i wsparcia.

Do tego otrzymujesz wsparcie i mentoring w delegacji na wszelkiego rodzaju konferencje, szkolenia, spotkania służbowe, wyjazdy itd. Przy nawiązaniu długoterminowej współpracy na Ciebie czekają atrakcyjne rabaty.

Nauczysz się:
 • Przejścia z logicznego umysłu na umysł czujący, intuicyjny w dowolnej chwili;
 • Odczytywać niewerbalną komunikacje i mowę ciała;
 • Dowiesz się jak wybrać sobie partnera do życia, do biznesu, współpracy, przyjaciół, znajomych;
 • Rozpoznawać charaktery i przewidywać ludzkie działania, intencje;
 • Spostrzegawczości, obserwacji, umiejętności oceny i dystansu;
 • Dobierać pracowników do Swojej firmy, tak aby osiągać bardzo dobre wyniki i zapewnić dobrą atmosferę;
 • Wybranych technik DEIR (Rosyjska metoda pracy z energią psychiczną (psychic energy);
 • Wykorzystywać moc sugestii;
 • Hipnotyzować i wprowadzać w trans;
 • Sztuki świadomej obserwacji;
 • Wyróżniać w życiu następujące typy ekspresji niewerbalnej:

– mimikę (wyraz twarzy);

– kinezjetykę (pozycja ciała, postawa, gesty);

– proksemikę (odległość od rozmówcy);

– parajęzyk (głos – wysokość, natężenie)

 • Kreatywności;
 • Świadomośći swoich możliwości;
 • Pomocy w indywidualnym zastosowaniu;
 • Najskuteczniejszych technik NLP;
 • Konstruowac zdania z podprogowymi sugestiami;
 • Pisac maile i listy z ukrytymi rozkazami;
 • Świadomego wpływu na zdrowie i nowego szerszego punktu widzenia;
 • Ochrony przed sugestiami innych;
 • Być kreatorem pozytywnych zmian wokół Siebie i otoczenia;
 • Zakładać kotwice;
 • Poprawnego konstruowania sugestii hipnotycznych i posthipnotycznych;
 • Wprowadzać siebie w odmienny stan poszerzonej świadomości;
 • Komunikacji z podświadomością i nieświadomością;
 • Poszerzać swoją świadomość;
 • Technik zdalnego widzenia;
 • Odnajdywać się w każdej sytuacji;
 • Słuchać Swojej intuicji i ją rozwijać;
 • Uważnie przeżywać swoje życie.
Otrzymasz: 
 • Praktykę najnowszych i najskuteczniejszych technik, dokładnie sprawdzonych i wyselekcjonowanych;
 • Materiały szkoleniowe z opisanymi technikami, które ułatwią Ci ćwiczenia i praktykę po skończonym programie;
 • Możliwość stworzenia swojego niepowtarzalnego stylu pracy;
 • Umijętność formułowania i wydawania konkretnych poleceń;
 • Techniki wywierania podprogowego wpływu według technik służb specjalnych;
 • Wywoływać stany transowe bez użycia Hipnozy;
 • Możliwość uczenia się i bezpiecznego sprawdzenia w rzeczywistych warunkach;
 • Nawyk perswazji i podprogowego wywierania wpływu;
 • Umiejętność usuwania problemów;
 • Praktyczne porady i wskazówki;
 • Konkretną wiedzę o hipnozie, perswazji i wywieraniu wpływu;
 • Zrozumienie siebie (słabsze i mocne strony);
 • Poprawisz jakość swojego życia; 
 • Zyskasz zdecydowanie;
 • Pewność siebie;
 • Nauczysz się zarządzać własnym potencjałem;
 • Otworzysz się na nowe możliwości;
 • Zwiększysz efektywność;
 • Lepiej będziesz się komunikować;
 • Zrozumiesz komunikację niewerbalną;
 • Staniesz się wybitnym mówcą;
 • Zaczniesz zauważać rzeczy, na które wcześniej nie zwracałeś uwagi;
 • Będziesz odbierać rzeczywistość bardziej dojrzale i obiektywnie.
 • Wsparcie, pomoc i opiekę w czasie kursu; 

Zastanawiasz się czy to rzeczywiście jest realne? OCZYWIŚCIE ŻE TAK!

Szkolenie indywidualnie jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie, ponieważ Maksym Komar wraz z zespołem wybitnych specjalistów “Professional Hypnosis Training Institute” stworzą dla Ciebie wyjątkowe szkolenie według Twoich potrzeb z uwzględnieniem każdej specyfiki charakteru, działalności, życia codziennego, relacji oraz innych dziedzin.

 


Inwestycja w jakość własnego życia:

Czas trwania:  140 godzin intensywnej pracy z Maksymem Komarem.
Cena: 
10000zł – 25000zł (w zależności od potrzeb klienta)

Terminy regularnych spotkań ustalane są indywidualnie zgodnie z rozpracowaną strategią przebiegu projektu. Efekt gwarantowany jest przy pełnym zachowaniu wszystkich zaleceń prowadzącego.

NAJLEPSZA INWESTYCJA – INWESTYCJA W SIEBIE!

Umów się na rozmowę z Maksymem Komarem