Programowanie neurolingwistyczne (NLP) – uporządkowany zbiór technik komunikacji oraz metod pracy z wyobrażeniami, nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi.

Programowanie Neurolingwistyczne dziś wielu osobom kojarzy się manipulacjami, sztuczkami i sprzedażą. Pierwotnie jednak metoda ta powstała do zupełnie innych celów.

Była wynikiem pracy dwóch badaczy Johna Grindera i Richarda Bandlera zajmujących się modelowaniem umiejętności terapeutycznych wielu psychoterapeutów:

Miltona Hylanda Ericksona, Virgini Satir, Fritza Perlsa oraz innych wybitnych specjalistów.

Metody, które opracowali twórcy NLP pierwotnie były metodami terapeutycznymi.

Zakłada że słowa tworzą stany i zmiany neurologiczne. Na tej bazie powstał osobny nurt psychoterapii pod nazwą NLPt (Neurolingwistyczna Psychoterapia) uznawany i akredytowany przez EAP – Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii. Większość technik w tym nurcie wykorzystuje stan płytkiego transu, jednak metody te można stosować również w głębszych stanach hipnozy.

 

Neurolingwistyczna Psychoterapia (NLPt) – jest to strategiczna metoda pracy psychoterapeutycznej wywodząca się z neurolingwistycznego programowania.

Ważnym celem terapii jest dotarcie do wewnętrznych zasobów pacjenta i rozwój jego mocnych stron. Podczas terapii pacjent uczy się efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. W NLP zakłada się , że u podstaw symptomów dysfunkcyjnych zachowań leży pozytywna intencja ich istnienia.

Praca terapeutyczna polega na usunięciu negatywnych objawów, zachowując jednocześnie możliwość innego zrealizowania pozytywnej intencji, która ukryta jest pod objawem. Zmiana może dokonać się szybciej i łatwiej niż się powszechnie uważa.

Wykorzystuje się potencjał świadomości, nieświadomości, rozwija nowe umiejętności.

 

Podczas sesji Life Coaching-u dostaniesz sposoby i strategie do:

 • radzenia sobie z własnymi emocjami
 • uwolnienia flow i maksymalnego wykorzystania swoich zasobów
 • stworzenia jasnej wizji swoich celów długoterminowych
 • wykreowania sposobu zrealizowania tych celów
 • wykorzystania potencjału porażek
 • umiejętnego zarządzania stresem
 • tworzenia skutecznych technik wizualizacji
 • podejmowania działania
 • wykorzystania hipnozy do spotęgowania efektów

Trening Mentalny

Trening mentalny, choć na świecie wykorzystywany jest od lat, w Polsce jest dyscypliną, która dopiero zaczyna się rozwijać. Trening mentalny to połączenie psychologii sukcesu, autohipnozy, technik wizualizacji i narzędzi pozwalających na umiejętne zarządzanie emocjami.

Trening mentalny dedykowany jest przede wszystkim sportowcom, muzykom, osobom pracującym na scenie pod wpływem dużej presji.

Jeśli masz świadomość swojego potencjału, ale brakuje Ci narzędzi do przeistoczenia możliwości w rezultaty, jeśli chcesz osiągać wyżyny swoich możliwości i masz świadomość, że najlepszą drogą do tego jest mądra i efektywna praca…to zapraszam Cię na Trening Mentalny.

Pomogę Ci wydobyć, zwiększyć i wykorzystać cały Twój potencjał, żeby osiągać lepsze rezultaty i zostać Mistrzem w Twojej dziedzinie.

Czym się zajmujemy podczas Treningu Mentalnego?

 • Precyzyjne określenie celu, który chcesz osiągnąć
 • Budowanie postawy Mistrza
 • Budowanie motywacji wewnętrznej oraz motywacji zewnętrznej
 • Techniki zwiększania pewności siebie
 • Doskonalenie koncentracji
 • Wizualizacje i stany relaksacyjne
 • Modelowanie zachowań mistrzowskich
 • Wzmocnienie wspierającego dialogu wewnętrznego
 • Zmiana i likwidacja sabotującego dialogu wewnętrznego
 • Zarządzanie subiektywnym postrzeganiem czasu
 • Podnoszenie poziomu energii
 • Praca z przekonaniami

Cennik:

Pojedyńcze seanse terapeutyczne indywidualne:
300zł – 60 min
500zł – 160 min

Pojedyncza sesja może, ale nie musi dać jeszcze pełnego rezultatu.

Cykl seansów terapeutycznych:

3 – 5 seansów – 1300 zł (180 – 300 min) 
5 – 7 seansów – 1900 zł (300 – 420 min) 
7 – 9 seansów – 2500 zł (420 – 540 min)

Umów się na wizytę