Aleja Pokoju 84, Kraków, Polska | +48 577 910 391 | Wskazówki

Neurolingwistyczna Psychoterapia (NLPt) – jest to strategiczna metoda pracy psychoterapeutycznej wywodząca się z neurolingwistycznego programowania.

Ważnym celem terapii jest dotarcie do wewnętrznych zasobów pacjenta i rozwój jego mocnych stron.

Podczas terapii pacjent uczy się efektywnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

W NLP zakłada się , że u podstaw symptomów dysfunkcyjnych zachowań leży pozytywna intencja ich istnienia.

Praca terapeutyczna polega na usunięciu negatywnych objawów, zachowując jednocześnie możliwość innego zrealizowania pozytywnej intencji, która ukryta jest pod objawem.

Zmiana może dokonać się szybciej i łatwiej niż się powszechnie uważa.

Wykorzystuje się potencjał świadomości, nieświadomości, rozwija nowe umiejętności.


Cena: 200zł/60min

Umów się na wizytę