PODSTAWOWY KURS PROFESJONALNEJ HIPNOZY W POLSCE (ROSYJSKA SZKOŁĄ HIPNOZY)

MODUŁ 1: PODSTAWY ROSYJSKIEJ SZKOŁY HiPNOZY I PRAKTYKA

Dzien pierwszy

09.00 – 09.30 – Wstęp i rejestracja uczestników kursu.
09.30 – 10.30 – Teoria i podstawy:

 • Rozwianie mitów na temat hipnozy;
 • Fizjologia WAN (Wyższa aktywność nerwowa);
                  – Hamowanie i wzbudzanie przez I. P. Pavlova;
                  – Zasada Dominanty A. А. Uсhtomskiego
                  – Emocjonalno-obrazowe zachowanie według I. S. Beritaszwili;
                  – Fizjologia świadomości i nieświadomości;
 • Przeciwwskazania do stosowania hipnozy;
 • Aspekty bezpieczeństwa podczas pracy z klientami i pacjentami;

10.30 – 10.45 – Przerwa.
10.45 – 11.30 – Fizjologia i fenomenologia hipnozy:

 • Fizjologia hipnozy;
 • Somnambulizm i automatyzm;
 • Fale i częstotliwości mózgu i tryby aktywności umysłowej;
 • Fenomenologia hipnozy;
 • Hipnologia:
                  – Hipnopedia i sugestologia według G. Lozanova;
                  – Rosyjska hipnoza estradowa;
                  – Sugestia dla psychoterapii hipnoterapeutycznej V. Bechtereva;
                  – Hipnoanaliza według S. I. Lifszyca;
                  – Terapia stresu emocjonalnego;
                  – Narkopsychoterapia według metody M. E. Teleszewskiej;
                  – Telepinoza według P. I. Bula;
                  – Hipnotyzowanie przez listy według V. M. Gekkebusza;
                  – Elektrohipnoza;

11.30 – 12.00 – Sugestia:

12.00 – 13.00 – Pierwsze kroki z klientem / pacjentem i praktyka:

 • Komunikacja pośrednia i dual-plan;
 • Niewerbalne narzędzia oddziaływania;
 • Infantylizacja autorytetu;
 • Henrystyka;
 • Kompetencja komunikacyjna;
 • Poziomy mowy;
 • Leksykon hipnotyzera;
 • Niewerbalne narzędzia mowy;
 • Rytm i intonacja;
 • Struktura sesji;
 • Organizacja przestrzeni i atrybuty;

13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa.

14.00 – 15.00 – Zasada działania metod sugestii transu (podstawowe techniki) i ćwiczenia:

 • Techniki inne niż werbalne;
 • Sugestie pierwotne, wtórne i trzeciorzędne;
 • Manipulacja uwagą;
 • Testy podatnosci;
 • Wpływ na analizator wizualny;
 • Wpływ na analizator skóry;
 • Wpływ na analizator aparatów słuchowych;
 • Metafory;
 • Techniki przeladowania świadomości;
 • Metoda K. I. Platonova;
 • Wzajemna indukcja
 • Frakcjonowanie,

15.00 – 16.00 – Ćwiczenia praktyczne w parach i z grupach.

16.00 – 16.45 – Ominięcie kognitywnej antysugestywnej bariery;

16.45 – 17.00 – Przerwa;

17.00 – 18.00 – Cwiczenia w parach

(Praca domowa)

 

MODUŁ 2: PRACA NA GŁĘBOKICH POZIOMACH PSYCHIKI

Dzień drugi

09.00 – 09.30 – Sprawdzanie zadań domowych i odpowiedzi na pytania;

09.30 – 10.45 – Mechanizmy sugestii, tworzenie własnych metod sugest i improwizacji;

10.45 – 11.00 – Przerwa;

11.00 – 12.00 – Metody pogłębiania stanu transu:

 • Frakcjonowanie w transie;
 • Ustalanie stałej pozycji ciała;
 • Sugestie w transie;
 • Pogłębianie stanu przez kanały percepcji;
 • Pogłębianie poprzez metafory;
 • Pogłębienie metodą “Eskalator“;
 • Prawidłowa struktura sugestii posthipnotycznych;
 • Metody “przebudzenia”;

12.00 – 13.00 – Praktyka w parach i transie grupowym.

13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa.

14.00 – 15.00 – Hipnotyczny “trigger” i praktyka:

 • Tworzenie i konstrukcja hipnotycznego “triggera“;
 • Instalacja w podświadomości;
 • Gestykulacja i modulacja głosu;
 • Prawidłowe sprawdzanie stanu;
 • Aktywacja “triggera” frazą, gestem, dźwiękiem, zapachem, sytuacją…
 • Dezaktywacja „triggera” i amnezja;

15.00 – 16.00 – Struktura zdań z pośrednimi sugestiami i praktyką:

 • Metody hipnozy bez wywołania stanu transu;
 • Używanie “hipnotycznych” słów w rozmowie;

16.00 – 16.45 – Ćwiczenie “Wdrożenie obrazu w podświadomości”.

16.45 – 17.00 – Przerwa.

17.00 – 18.00 – Metoda hipnozy taktylno-manualnej i niewerbalnej oraz “odcięcie” ciała:

 • Punkty dotykowe na ciele;
 • Struktura gestykulacji i sygnałów;
 • Pozycja bezwarunkowego wykonywania polecen gestykularnych;
 • Pogłębienie stanu do somnambulizmu;
 • Całkowite odłączenie sygnałów od ciała i znieczulenia hipnoanelgezja;
 • Hipnoanestezja;
 • Ideomotoryka i sygnały z ciała w stanie somnambulizmu;

(Praca domowa)

Dzień trzeci

09.00 – 09.30 – Sprawdzanie zadań domowych i odpowiedzi na pytania.

09.30 – 11.00 – Praktyka pełnowymiarowej sesji hipnotycznej z wykorzystaniem wszystkich wyuczonych elementów w parach.

11.00 – 11.15 – Przerwa.

11.15 – 12.00 – Podstawy “zimnego odczytu” i jego praktyczne zastosowanie w pracy z klientami i pacjentami.

12.00 – 13.00 – Obejście antyugestywnych przeszkod (Praktyka)

13.00 – 14.00 – Przerwa obiadowa

14.00 – 15.00 – Mnemotechniki, autoregulacja umysłu i techniki pracy z pamięcią.

15.00 – 16.00 – Hipnotyczna regresja i progresja. (Ćwiczenia)

16.00 – 16.30 – Test teoretyczno-praktyczny

16:30 – 17:00 – Zakończenie programu kursu.

Dodatkowo otrzymujesz:

 • Dostęp do materiałów wideo z teorią i historią 
 • Wsparcie, pomoc, opiekę i wyjątkową atmosferę podczas całego kursu;
 • Pyszny catering;
 • Skrypt z dokładnie opisanymi technikami i teoretyczno-praktyczną informacją;
 • Międzynarodowy Certyfikat E.A.H.P;
 • Możliwość dołączyć do najlepszego stowarzyszenia Hipnozy we Wschodniej Europie;

Trener:

Maksym Komar – Dyplomowany i certyfikowany hipnoterapeuta, profesjonalny trener hipnozy i hipnoterapii. Sekretarz Polskiego Przedstawicielstwa “Eastern European Association of Hypnotherapists and Clinical Psychologists“.

Uwaga!
Warsztat może mieć charakter terapeutyczny, ale NIE zastępuje leczenia, które jest odmienną dyscypliną. Osobom w trakcie psychoterapii lub leczenia psychiatrycznego, przed zapisaniem się na kurs polecam skonsultować się ze swoim lekarzem.

Lokalizacja i data szkolenia:

Miasto: Info niebawem
Miejsce: Info niebawem
Data: Info niebawem
Godziny: Info niebawem

Ze względu na komfort uczestników ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaliczka w wysokości 100 zł.

Zapisy na szkolenie oraz odpowiedź na wszelkie dodatkowe pytania uzyskasz pod +48 577 910 391 lub przez formularz kontaktowy na stronie maksymkomar.pl

Zapisz mnie na kurs!