Strefa klienta

 

W jakich
przypadkach
mogę Ci pomóc

Zaburzenia lękowe i stresowe

fobie – nerwicowe zaburzenie, które objawia się lękiem wywołanym określonymi sytuacjami lub przedmiotami, obiektywnie nie będącymi niebezpiecznymi.

zespół lęku napadowego (zaburzenia lękowe z napadami lęku, lęk paniczny, lęk napadowy) – zaburzenie, przejawiające się intensywnymi napadami lęku, czy atakami paniki, które pojawiają się nagle bez uchwytnej przyczyny. Niepokój narasta z każdą chwilą i jest trudny do opanowania.

zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (inaczej nerwica natręctw) – zaburzenie, w którym charakterystycznym jest nawracanie natręctw, czyli powtarzające się myśli (obsesji) czy czynności (kompulsji). Są niełatwe do przezwyciężenia, dlatego że próba opanowania ich jest związana z ciągle rosnącym niepokojem, lękiem, czy cierpieniem.

zespół stresu pourazowego (PTSD) – zaburzenie, będące wynikiem silnej reakcji na skrajnie stresowe wydarzenie. Objawami może być poczucie bezradności, gwałtowne nawracania doświadczeń i wspomnień z trudnego wydarzenia, lęk i unikanie sytuacji podobnych do traumy.

zespół lęku uogólnionego – zasadniczą cechą jest występowanie uciążliwego i uogólnionego lęku, który nie jest związany z żadnym określonym czynnikiem. Nie odpowiada on rzeczywiście występującym zagrożeniom, mimo to charakteryzuje się niewłaściwie wygórowanym nasileniem. Przejawia się występowaniem silnego niepokoju, drażliwością czy napięciem mięśni i całego ciała.

paniczny strach i lęk

ataki paniki

zaburzenia adaptacyjne – rodzaj zaburzeń emocjonalnych, które nie wynikają z nieprawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Jest to problemowe przystosowanie się do nowości i zmian w życiu. Występują zwłaszcza w sytuacjach dużego stresu, w obliczu niespodziewanych problemów czy też przy przykrych zdarzeniach czy porażkach, jako wyraz nadmiernej wrażliwości wobec spotykanych człowieka doświadczeń.

zaburzenia snu – nieprawidłowość, która może być wywołana jako skutek zaburzenia psychicznego/somatycznego lub emocjonalnego. W pierwszym przypadku może objawiać się katalepsją, bezdechem sennym, a drugi zakłada m. in.: występowanie koszmarów sennych, lęków nocnych, somnambulizmu.

nerwice

zaburzenia tikowe – gwałtowne, cykliczne powtarzane się gęsty lub czynności. Mogą występować według określonego schematu albo pojawiać się pojedynczo.

jąkanie się – klasyfikowane jako zaburzenie, w momencie gdy jego natężenie zakłóca płynność mowy. Cechuje się powtórzeniami lub przeciągnięciami głosek a także pauzami pomiędzy nimi, uniemożliwiając swobodę wyrażania się.

moczenie nocne – problemy z oddawaniem moczu może mieć podłoże fizjologiczne, psychiczne jak i neurologiczne. Podstawą fizjologicznych mogą być uszkodzenia mózgu, obwodowego układu nerwowego bądź rdzenia kręgowego. Wiązać się to może z dzieciństwem a także chorobami wrodzonymi. Również problem może występować jako psychologiczne.

Zaburzenia odżywiania

anoreksja – zaburzenie psychiczne przejawiające się lękiem przed przytyciem i przybraniem na wadze

napady objadania się

bulimia – cechuje się napadami objadania się, po których następują zachowania kompensacyjne
(wywoływanie wymiotów, nadmierny wysiłek fizyczny, używanie środków przeczyszczających)

zespół nocnego jedzenia – podstawę problemu stanowi niekontrolowane i wielokrotne jedzenie
w ciągu nocy. Osoba z tym zaburzeniem często w późnej porze dnia czuje przemożny przymus jedzenia,
a także cierpi na bezsenność, ponieważ towarzyszy temu przekonanie, że potrzebuje coś zjeść by
ponownie zasnąć. Zwykle występuje również z obniżeniem nastroju i depresyjnością w godzinach
wieczornych i przed snem

jedzenie kompulsywne – przyjmowanie zbyt dużej ilości jedzenia, ciąglę i niekontrolowane podjadanie,
pomimo nieodczuwania głodu.Często wynika z konieczności jedzenia. Może być to efekt jakiejś
trudności więc pojawia się chęć do “zajadania problemów”

zespół przeżuwania (zespół ruminacji) – przewlekłe zaburzenie, polegające na cofaniu się (ruminacji)
uprzednio połkniętego pokarmu z żołądka do jamy ustnej

ortoreksja – problem skoncentrowany na jedzeniu tylko pokarmów zdrowych, prowadząc
do poważnych ograniczeń żywieniowych

Zaburzenia psychosomatyczne

astma oskrzelowa – wg. Franza Alexandra, fundamentem astmy są wewnętrzne konflikty emocjonalne. Jest to nieuleczalna i przewlekła choroba, która przysparza trudności w oddychaniu poprzez niekontrolowane skurcze oskrzeli i zbieranie się w nich gęstego śluzu

choroba niedokrwienna serca

cukrzyca

choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – polega na występowaniu wrzodów trawiennych, to znaczy ubytków śluzówki żołądka. Schorzenie to może rozwinąć się również w dwunastnicy, wtedy można mówić o chorobie wrzodowej dwunastnicy

nadciśnienie tętnicze – objawia się zawrotami głowy, zmęczeniem czy nerwowością

nadczynność tarczycy – nadmierne wydzielanie hormonów tarczycowych. Najbardziej niepożądanym skutkiem jest przełom tarczycowy

atopowe zapalenie skóry – schorzenie dotyczące skóry. Lecząc ją można zmniejszać objawy. Przejawem jest świąd, gdyż swędzenie bywa tak wyczerpujące, że osoba nie może poprawnie funkcjonować oraz może mieć problemy ze snem

łuszczyca
niektóre postacie otyłości
zapalenie jelita grubego
migreny
bóle psychosomatyczne
bóle fantomowe

 

Zaburzenia seksualne

oziębłość seksualna, frygidność (Hipolibidemia) – chroniczny i/lub nawracający spadek potrzeby
aktywności seksualnej u kobiet, brak satysfakcji ze współżycia seksualnego oraz obniżony popęd
płciowy. Może mieć charakter pierwotny lub wtórny

impotencja – dysfunkcją seksualną, która przejawia się głównie brakiem erekcji lub ejakulacji, pomimo
podniecenia mężczyzny

dysharmonia seksualna – brak satysfakcji ze współżycia, ze względu na inne potrzeby seksualne, a nie
brak miłości

anorgazmia – problem z osiągnięciem orgazmu mimo podniecenia seksualnego.

Zaburzenia emocjonalne

zaburzenie afektywne dwubiegunowe – nawroty epizodów maniakalnych i depresyjnych. Stany u osoby chorej mogą zmieniać się diametralnie z dnia na dzień. Objawia się on podwyższeniem energii i wzmożoną aktywnością, która następnie zastępowana jest poprzez nagły spadek nastroju, później tymczasowy powrót “do zdrowia” aż do kolejnego epizodu

dystymia – zaburzenia nastroju, typ depresji (nazywany kiedyś depresja lękowa/nerwica), cechujący się przewlekłym obniżeniem nastroju, i łagodniejszym przebiegiem niż depresja

depresja (zaburzenia depresyjne) – permanentny, dojmujący smutek trwający co najmniej 2 tygodnie. Cechuje się głównie przygnębieniem, apatią, zniechęceniem do podejmowanej aktywności, brakiem wiary w siebie i swoje możliwości, poczuciem winy, niemożnością do przeżywania szczęścia i radości, trudnościami

zaburzenie emocjonalne związane z okresem ciąży i porodu – są to wszystkie zaburzenia psychiczne których początek przypada na okres ciąży lub połogu, jednak najczęstszymi zaburzeniami okołoporodowymi są: depresja, hipomania czy psychoza poporodowa. Należy jeszcze wspomnieć o zaburzeniu lękowym, zaburzeniu stresowym pourazowym, zaburzeniu odżywiania się oraz zaburzeniach osobowości

zaburzenie emocjonalne na tle hormonalnym – nierównowaga gospodarki hormonalnej, prowadzi do zaburzenia w funkcjonowaniu jednostki psychicznego i/lub fizycznego

zaniżone poczucie własnej wartości – posiadanie zaniżonej i negatywnej opinii o sobie

Zaburzenia relacji interpersonalnych

konflikty wewnątrzrodzinne
kryzysy rodzinne w relacjach małżonków
relacje międzyludzkie

osobowość unikająca – osoba z taką osobowości nie jest zbyt chętna do nawiązywania relacji
interpersonalnych. Zazwyczaj to przejaw unikającego stylu przywiązania w dzieciństwie. Osoba ma
tendencję do uciekania i ma lęk przed zaangażowaniem

trudności w nawiązywaniu relacji

zazdrość – pojawiająca się frustracja lub lęk będąca wynikiem podejrzliwości, strachu, starty dokonanej
lub mającej się dokonać w niedalekiej przyszłości, lub uczucie na rzecz kogoś innego. Często
towarzyszy jej poczucie bycia gorszym oraz nienawiść wobec rywala

Zaburzenia uwagi, pamięci i koncentracji

Uszkodzenie procesów poznawczych, wpływających na uwagę pamięć i koncentrację. Prawidłowe
funkcjonowanie naszego organizmu, a co za tym idzie sprawność umysłu, mogą zostać zaburzone
przez wiele różnych czynników.

Uzależnienia

alkoholizm – choroba uzależnienia alkoholowego, poprzez spożywanie zbyt dużej jego dawki i
niemożność odstawienia go i funkcjonowania bez niego.

narkomania – uzależnienie od substancji psychoaktywnych, które wpływają na funkcjonowanie mózgu

palenie – uzależnienie od nikotyny, uzależnienie od palenia papierosów

hazard – uzależnienie od czynności, wywołującej określony stan i emocje, którą daje wygrana.
Uruchamia się wtedy system nagrody, a mózg uzależnia się od wytwarzanego poziomu dopaminy i nie
chce dopuścić do jego obniżenia.

Problemy z samooceną i wyrażaniem siebie

w momencie, w którym człowiek niezależnie od swojej sprawczości ma nieadekwatnie niską
samoocenę może pociągać to za sobą pełnoobjawowe zaburzenie psychiczne.

Konsekwencje COVID-19

najbardziej typowe są zaburzenia depresyjne, lękowe, zespół stresu pourazowego oraz towarzyszące im nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Wsparcie emocjonalne osób chorych na raka i AIDS:

Wsparcie emocjonalne osób chorych na raka – psychoonkologia zajmująca się wspieraniem chorego i jego bliskich, pokazywanie sposobów radzenia sobie ze stresem, zmiany podejścia do choroby by wspomagać zdrowe funkcjonowanie i stymulować emocjonalną świadomość

Wsparcie emocjonalne osób chorych na AIDS – traktowanie osób chorych ma znaczący wpływ na proces ich leczenia i podnoszenie jakości ich życia. Wsparcie psychologiczne, tych osób pomaga im, a także zmienia postawę całego społeczeństwa na bardziej empatyczną, uświadamiając rangę problemu.

Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Stres związany z przeżyciem bardzo mocno traumatycznego wydarzenia. (Wojna i masakra, śmierć bliskiej osoby, gwałt, utrata kończyny w trakcie wojny lub w wypadku, śmierć widziana na własne oczy…) 

Pierwsze symptomy stresu pourazowego zazwyczaj pojawiają się w ciągu trzech – sześci miesięcy, czasem nawet kilku tygodni, po traumatycznym wydarzeniu.

Osoby, które przeżyły silnie stresujące wydarzenie, mogą odczuwać rozpacz, przygnębienie, lęk, złość, poczucie winy. 

W przypadku zespołu stresu pourazowego, mogą również wystąpić następujące objawy:

  • Nawroty wspomnień i koszmarne sny
  • Сiągłe odtwarzanie wydarzenia w pamięci,
  • Nadmierna aktywność i unikanie myśli oraz osób związanych z wydarzeniem w obawie przed utratą równowagi,
  • Ciągły stan pobudzenia, w bezustannym napięciu i podenerwowaniu, brak snu,
  • Objawy fizyczne – ból, biegunka, nieregularne bicie serca, bóle głowy, poczucie paniki i strachu, depresja, 
  • Nadużywanie alkoholu, środków przeciwbólowych, lub narkotyków.

Skutecznym rozwiązaniem są metody:

  • EMDR (metoda desensytyzacji i przetwarzania poprzez ruch oczu / eye movement desensitization and reprocessing)
  • Terapia poznawczo-behawioralna (Cognitive behaviour therapy)
  • Hipnoterapia i MK Method (Opatentowana metoda korekcji psychosomatyki Maksyma Komara z wykorzystaniem narzędzi hipnoterapeutycznych)

Umów sesję

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Newsletter

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.